中心簡介 / 同仁通訊錄

材料科學小組


姓名: 蔣慶有( Ching-Yu Chiang )
分機: 2211
電子郵件: chiang.cy@nsrrc.org.tw
學歷:
 • 國立交通大學電子物理所博士(2016)
經歷:
 • 國家同步輻射研究中心助研究員(2018迄今)
 • 國家同步輻射研究中心博士後研究員(2016-2018)
 • 國家同步輻射研究中心研究助理(2008-2016)
負責實驗站:
 • TPS21A, X-ray Nanodiffraction
研究領域:
 • 奈米X光勞厄繞射技術
 • 鋰電池材料結構特性探討
 • 薄膜太陽能電池電子組態與晶體結構探討
 • 高熵合金與高熵陶瓷材料
代表作:
 • Tu-Ngoc Lam, Hsu-Huan Chin, Xiaodan Zhang, Rui Feng, Huamiao Wang, Ching-Yu Chiang, Soo Yeol Lee*, Takuro Kawasaki, Stefanus Harjo, Peter K. Liaw, An-Chou Yeh, Tsai-Fu Chung, E-Wen Huang* “Tensile overload-induced texture effects on the fatigue resistance of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy”, Acta Mater. 245, 118585, 2023 (9.209)
 • Wei-You Hsu, I-Hsin Tseng, Ching-Yu Chiang**, K.N. Tu, Chih Chen*, “Distribution of elastic stress as a function of temperature in a 2-μm redistribution line of Cu measured with X-ray nanodiffraction analysis”, J. Mater. Res. Technol., 20, 2799-2808, 2022 (5.039) (corresponding)
 • Ching-Ting Chiu, Yung-Jen Teng, Bai-Hao Dai, I-Yu Tsao, Wei-Chun Lin, Kuan-Wen Wang, Liang-Ching Hsu, Yu-Chung Chang, Chia-Tau Li, Hien Thi Thai Nguyen, Ching-Yu Chiang*, Wei-HsuanHung*, “Novel high-entropy ceramic/carbon composite materials for the decomposition of organic pollutants”, Mater. Chem. Phys., 275, 125274 2022 (4.09) (corresponding)
 • Heng-Jui Liu*, Ching-Yu Chiang*, Yun-Sheng Wu, Li-Ren Lin, Yi-Chen Ye, Yi-Hong Huang, Jai-Lin Tsai, Ying-Chih Lai, Ratiporn Munprom, “Breaking the Relation between Activity and Stability of the Oxygen- Evolution Reaction by Highly Doping Ru in Wide-Band-Gap SrTiO3 as Electrocatalyst”, ACS Catal., 12, 6132 2022 (13.08) (corresponding)
 • Ha Heun Lee, Eunji Lim, Seohui Kang, Yonas Assefa Eshete, Dongyeun Won, Yongjoon Lee, Ju-yeong Jeong, Heejun Yang, Ching-Yu Chiang*, Suyeon Cho*, “Local phase transition at crack edges of Mo1−xWxTe2 polymorphs”, Appl. Surf. Sci., 596, 153503, 2022 (6.86) (corresponding)
 • Pei-Tzu Lee, Wan-Zhen Hsieh, Cheng-Yu Lee, Shao-Chin Tseng, Mau-Tsu Tang, Ching-Yu Chiang, C.R. Kao, Cheng-En Ho, “Synchrotron X-ray study of electromigration, whisker growth, and residual strain evolution in a Sn Blech structure”, Scr. Mater., 214, 114682, 2022 (5.611)
 • Guangni Zhou, Yubin Zhang*, Wolfgang Pantleon, Jiawei Kou, Upadrasta Ramamurty, Xipeng Tan, Sihai Luo, Weifeng He, Ching-Shun Ku, Ching-Yu Chiang, Nobumichi Tamura, Kai Chen*, “Quantification of room temperature strengthening of laser shock peened Ni- based superalloy using synchrotron microdiffraction”, Mater. Des, 221,110948 2022 (8.94)
 • P. -C. Chiang, S. C. Lin, C. -Y. Chiang, C. -S. Ku, S. W. Huang, J. M. Lee, Y. -D. Chuang, H. J. Lin, Y. F. Liao, C. -M. Cheng, S. C. Haw, J. M. Chen, Y. -H. Chu, T. H. Do, C. W. Luo, J. -Y. Juang, K. H. Wu, Y. -W. Chang, J. -C. Yang, and J. -Y. Lin, “Emergent quasi-two-dimensional metallic state derived from the Mott-insulator framework”, Phys. Rev. B, 2022 (4.036)
 • Hagyeong Kwon, Dongyeon Bae, Dongyeun Won, Heeju Kim, Gunn Kim, Jiung Cho, Hee Jung Park, Hionsuck Baik, Ah Reum Jeong, Chia-Hsien Lin, Ching-Yu Chiang, Ching-Shun Ku, Heejun Yang, Suyeon Cho, “Nanoporous Silver Telluride for Active Hydrogen Evolution” ACS Nano, 15, 4, 6540–6550, 2021 (IF 14.58)
 • Yang Lu,* Ching-Yu Chiang,* Yao Li, Ching-Shun Ku, Hao Yan,* Eugene Huang, Bin Chen, Nobumichi Tamura, “Twinning-mediated anomalous alignment of rutile films revealed by synchrotron X-ray nanodiffraction” iScience, 24, 102278, 2021 (IF 5.08) (corresponding)
 • Ching-Ting Chiu, Yung-Jen Teng, Bai-Hao Dai, I-Yu Tsao, Wei-Chun Lin, Kuan-Wen Wang, Liang-Ching Hsu, Yu-Chung Chang, Chia-Tau Li, Hien Thi Thai Nguyen, Ching-Yu Chiang*, Wei-HsuanHung*, “Novel high-entropy ceramic/carbon composite materials for the decomposition of organic pollutants”, Mater. Chem. Phys., 275, 125274 2021 (IF 4.09) (corresponding)
 • Seohui Kang, Dongyeun Won, Heejun Yang, Chia-Hsien Lin, Ching-Shun Ku, Ching- Yu Chiang,* Sera Kime,* Suyeon Cho,* “Phase-controllable laser thinning in MoTe2” Appl. Surf. Sci. 563, 150282, 2021 (IF 6.18) (corresponding)
 • Jie Xiang Yang,# Bai-Hao Dai,# Ching-Yu Chiang,# I-Chia Chiu, Chih-Wen Pao, Sheng-Yuan Lu, I-Yu Tsao, Shou-Tai Lin, Ching-Ting Chiu, Jien-Wei Yeh, Pai-Chun Chang, and Wei-Hsuan Hung*, "Rapid Fabrication of High-entropy Ceramic Nanomaterials for Catalytic Reaction" ACS nano, 15,12324, 2021 (IF 14.58) (co-first author)
 • Dongyeon Bae, Jeong Hyo Kim, Hagyeong Kwon, Dongyeun Won, Chia-Hsien Lin, Ching-Yu Chiang, Ching-Shun Ku, Karam Park, Sukmin Jeong, HeejunYang, Suyeon Cho, “Hydrogen bubble-assisted growth of Pt3Te4 for electrochemical catalysts” Curr. Appl. Phys., 30, 20-26, 2021 (IF 2.48)
 • Yi-Cheng Chen, Yu-Hao Tu, Li-Wei Chen, Yu-Hong Lai, Meng-Fu Tsai, Ying-Xiu Lin, Hou-Chou Lai, Ching-Yu Chiang, Heng-Jui Liu, Hsin-Che Pan, Tzu-Yi Yang, Dawei Zhang, Jan Seidel, Jyh-Ming Wu, Yu-Lun Chueh, Wen-Hao Chang, Ching-Shun Ku, Shih-Hsun Chen, Li Chang, and Ying-Hao Chu, “Fabrication of Large-Scale High-Mobility Flexible Transparent Zinc Oxide Single Crystal Wafers” ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 18991-18998, 2021 (IF 8.76)
 • Pei-Tzu Lee, Wan-Zhen Hsieh, Cheng-Yu Lee, Yu-Hsuan Huang, Ching-Yu Chiang, Ching-Shun Ku, C.R. Kao*, Cheng-En Ho*, “Synchrotron white Laue nanodiffraction study on the allotropic phase transformation between hexagonal and monoclinic Cu6Sn5” J. Mater. Res. Technol. 13, 1316, 2021 (IF 5.29)
 • Dominik Dworschak, Hsiu-Wei Cheng, Ching-Shun Ku, Ching-Yu Chiang, Chia-Hsien Lin, Markus Valtiner, “Comparison of Elemental Resolved non-confined and restricted electrochemical degradation of Nickel Base Alloys” Corros Sci., 190, 109629 2021 (IF 6.48)
 • Jia-Cheng Guo, Changlong Zou, Ching-Yu Chiang, Te-An Chang, Jiun-Jen Chen, Li-Chiang Lin, Dun-Yen Kang, “NaP1 zeolite membranes with high selectivity for water-alcohol pervaporation”, J. Membr. Sci., 639, 119762, 2021 (IF 8.74)
 • Li‐Wei Kuo*, Steven A. F. Smith, Chien‐Chih Chen, Ching‐Shun Ku, Ching‐Yu Chiang, Dennis Brown, Marianne Negrini, Wen‐Jeng Huang & Tze‐Yuan Chen, “Lightning‐induced high temperature and pressure microstructures in surface and subsurface fulgurites”, Sci. Rep., 11, 22031, 2021 (IF 4.38)
 • Jiachen Li, Yun Kuang, Yongtao Meng, Xin Tian, Wei-Hsuan Hung, Xiao Zhang, Aowen Li, Mingquan Xu, Wu Zhou, Ching-Shun Ku, Ching-Yu Chiang, Guanzhou Zhu, Jinyu Guo, Xiaoming Sun, and Hongjie Dai*, “Electroreduction of CO2 to Formate on a Copper-Based Electrocatalyst at High Pressures with High Energy Conversion Efficiency” J. Am. Chem. Soc., 142, 16, 7276-7282, 2020 (IF2020: 14.612)
 • Lee, Ling; Tang , Shin-Yi ; Chen, Jung-Hung ; Su, Teng-Yu ; Chen, Hsuan-Chu ; Lin, Chia-Hsien; Chiang, Ching-Yu ; Chiu, Shang-Jui; Ku, Ching-Shun; Shen, Ji-Lin; Wang, Zhiming*; Chueh, Yu-Lun*, "Nanoprobing of MoS2 by synchrotron radiation when van der Waals epitaxy is locally invalid" ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 32041-32053, 2020 (IF2020: 8.758)
 • Yang Lu*, Ching-Yu Chiang, Eugene Huang, “Vertically nanotwinned TiO2 photoanodes with enhanced charge transport for efficient solar water splitting” Appl. Mater. Today, 20, 100707, 2020 (IF2020: 8.352)
 • Wen-Jie Wu , Li-Wei Kuo*, Ching-Shun Ku, Ching-Yu Chiang, Hwo-Shuenn Sheu, Tyas Dwi Aprilniadi, Jia-Jyun Dong, “Mixed-mode formation of amorphous materials in the creeping zone of the Chihshang Fault, Taiwan, and implications for deformation style” J. Geophys. Res. Solid Earth, 125, 6, 1-19, 2020 (IF2020: 3.64)
 • C. Merola, H.-W. Cheng, D. Dworschak, C.-S. Ku, C.-Y. Chiang, F. U. Renner, M. Valtiner*, “Nanometer Resolved Real Time Visualization of Acidification and Material Breakdown in Confinement”, Adv. Mater. Interfaces, 6, 1802069, 2019 (IF2019: 4.948)
 • Pei-I. Tsai, Tu-Ngoc Lam, Meng-Huang Wu, Kuan-Ying Tseng, Yuan-Wei Chang, Jui-Sheng Sun, Yen-Yao Li, Ming-Hsueh Lee, San-Yuan Chen, Chung-Kai Chang, Chun-Jen Su, Chia-Hsien Lin, Ching-Yu Chiang, Ching-Shun Ku, Nien-Ti Tsou, Shao-Ju Shih, Chun-Chieh Wang, E-Wen Huang*, “Multi-scale mapping for collagen-regulated mineralization in bone remodeling of additive manufacturing porous implants” Mater. Chem. Phys., 230, 83-92, 2019 (IF2019: 3.408)
 • Der-Sheng Chao*, Hua-Yu Shih, Jheng-Yi Jiang, Chih-Fang Huang, Ching-Yu Chiang, Ching-Shun Ku, Cheng-Tyng Yen, Lurng-Sheng Lee, Fu-Jen Hsu, Kuo-Ting Chu, Chien-Chung Hung, and Chwan-Ying Lee, “Influence of displacement damage induced by neutron irradiation on effective carrier density in 4H-SiC SBDs and MOSFETs” Jpn. J. Appl. Phys., 58, SBBD08, 2019 (IF2019: 1.47)
 • E-Wen Huang*, Hung-ShengChou, K. N.Tu, Wei-Song Hung, Tu-Ngoc Lam, Che-WeiTsai, Ching-Yu Chiang, Bi-Hsuan Lin, An-ChouYeh, Shan-HsiuChang, Yao-JenChang, Jun-JieYang, Xiao-Yun Li, Ching-Shun Ku, Ke An, Yuan-WeiChang, Yu-Lun Jao, “Element Effects on High-Entropy Alloy Vacancy and Heterogeneous Lattice Distortion Subjected to Quasi-equilibrium Heating” Sci. Rep., 9, 14788, 2019 (IF2019: 4.01)
 • Ching-Yu Chiang, S.-W. Hsiao, P.-J. Wu, C.-S. Yang, C.-H. Chen, and W.-C. Chou, “Depth-Profiling Electronic and Structural Properties of Cu(In,Ga)(S,Se)2 Thin-Film Solar Cell”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 24152-24160 2016 (IF2016: 7.145)
 • L.-M. Wang, C.-Y. Wang, C.-R. Jheng, S.-J. Wu, C.-K. Sai, Y.-J. Lee, Ching-Yu Chiang, and B.-Y. Shew, “Characteristics of low-resistivity aluminum-doped zinc oxide films deposited at room temperature by off-axis radio-frequency sputtering on flexible plastic substrates”, Appl. Phys. A, 122, 731 2016 (IF2016: 1.444)
 • C.-W. Hu, T.-Y. Chen, K.-S. Shih, P.-J. Wu, H.-C. Su, Ching-Yu Chiang, A.-F. Huang, H.-W. Hsieh, C.-C. Chang, B.-Y. Shew, and C.-H. Lee, “Real-time investigation on the influences of vanadium additives to the structural and chemical state evolutions of LiFePO4 for enhancing the electrochemical performance of lithium-ion battery”, J. Power Sources, 240, 449-456 2014 (IF2014: 6.217)
 • Y.-C. Chen, T.-F. Hung, C.-W. Hu, Ching-Yu Chiang, C.-W. Huang, H.-C. Su, R.-S. Liu, C.-H. Lee, and C.-C. Chang, “Rutile-type (Ti,Sn)O2 nanorods as efficient anode materials toward its lithium storage capabilities”, Nanoscale, 5, 2254 2013 (IF2013: 6.739)
 • C.-W. Hu, N. Sharma, Ching-Yu Chiang, H.-C. Su, V. K. Peterson, H.-W. Hsieh, Y.-F. Lin, W.-C. Chou, B.-Y. Shew, and C.-H. Lee, “Real-time investigation of the structural evolution of electrodes in a commercial lithium-ion battery containing a V-added LiFePO4 cathode using in-situ neutron powder diffraction”, J. Power Sources, 244, 158-163 2013 (IF2012: 5.2)
 • L.-M. Wang, Ching-Yu Chiang, S.-T. Yeh, S.-W. Chen, Z.-A. Peng, S.-C. Bair, D.-S. Lee, F.-C. Liao, and Y.-K. Kuo, “Synthesis and post-annealing effects on the transport properties of thermoelectric oxide (ZnO)mIn2O3 ceramics”, Ceram. Int.,38, 1167-1174 2012 (IF2012: 1.789)
 • Ching-Yu Chiang, H.-C. Su, P.-J. Wu, H.-J. Liu, C.-W. Hu, N. Sharma, V. K. Peterson, H.-W. Hsieh, Y.-F. Lin, W.-C. Chou, C.-H. Lee, J.-F. Lee, and B.-Y. Shew, “Vanadium Substitution of LiFePO4 Cathode Materials to Enhance the Capacity of LiFePO4‐Based Lithium-Ion Batteries”, J. Phys. Chem. C, 116, 24424-24429 2012 (IF2012: 4.81)